Platforma de plată și de eliberare a autorizațiilor
de liberă trecere pentru traficul greu în municipiul Satu Mare

Pe raza municipiului Satu Mare este interzisă circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi materiale precum şi a utilajelor autopropulsate care au masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Accesul în zonele cu restricţii se poate realiza doar în baza unei autorizaţii de acces pentru trafic greu, conform HCL 76/2015.

Autorizațiile de acces pentru trafic greu, pentru 24 de ore, se emit pentru toate zonele.

Abonamente se pot face pentru o perioadă de 1lună, 6 luni sau 1 an (12 luni), pentru zonele A și B. Pentru zona centrală nu se emit abonamente, doar autorizații de 24 de ore.

Pentru a face abonamente în zona A, societăţile comerciale trebuie să aibă încheiate contracte de execuţie sau de transport marfa, pe toată perioada abonamentului, cu societăți comerciale aflate în zona A. Lipsa acestor contracte intră sub sancțiunea legii penale privind falsul în declarații.

Dovada deţinerii autorizaţiei de acces pentru trafic greu se face pe baza documentului de plată.

Crearea unui cont facilitează efectuarea plăților, datele firmei fiind salvate.

Trebuie să vă creați un cont, pentru a putea introduce datele firmei, pe chitanță.

Mijloacele de transport care au masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone vor avea acces în municipiul Satu Mare, pentru tranzitare, fără a obţine autorizaţie de acces pentru trafic greu, pe Traseul marcat cu linie verde pe hartă.

Poliția Locală are dreptul de a verifica autorizația, iar platforma este conectată cu dispeceratul Poliției Locale și verificarea se face în timp real.

Platforma folosește un procesator de plăți extern. Eventualele disfuncționalități ale sistemului vor fi remediate în cel mai scurt timp. Sesizări la numărul de telefon: 0361-919.